PROizložba

Fotografijom razmišljam i zapisujem.
16.3.2012.
Maja Strgar Kurečić

Rođena je 1972. godine u Zagrebu.

Diplomirala je 1996. godine na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2001. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu sa temom iz područja web dizajna. Godine 2008. doktorirala je na Grafičkom fakultetu u Zagrebu na temu iz područja digitalne fotografije. Radi kao docent na Katedri za reprodukcijsku fotografiju na Grafičkom fakultetu u Zagrebu.

Fotografijom (reklamnom, novinskom i reportažnom) aktivno se bavi od 1991., te je do sad sudjelovala na 24 skupne selektirane izložbe i 10 samostalnih izložbi fotografija u domovini i inozemstvu. Dobitnica je više nagrada i priznanja.

Članica je ULUPUH-a od 1998. godine.

e-mail: mstrgar@grf.hr